Alterforhum, another HR universe

Wie zijn we ?

Alterforhum is een Belgisch, onafhankelijk, multidisciplinair en vrijwillig netwerk van personeelsmanagers, juristen en consultants. Alterforhum is gebouwd op de waarden enthousiasme, complementariteit, openheid en actie.

Alterforhum behandelt actuele kwesties op verschillende manieren en wil er een ander licht op werpen, een vernieuwende aanpak vanuit HR-perspectief. Het doel van dit netwerk is duidelijk een progressieve en humanistische benadering van human resources te bepleiten, te verspreiden en te ondersteunen.

Alterforhum onderscheidt zich van andere bestaande verenigingen op HR-gebied door zijn bereidheid om tastbare en innovatieve resultaten te leveren, in het belang van de HR-gemeenschap en de samenleving in het algemeen.

De aanpak is noch navelstaarderig, noch commercieel, noch beperkend.

Integendeel, Alterforhum wil Human Resources openstellen voor de buitenwereld, naar de samenleving luisteren en haar dienen. Zij wil een beroep doen op het advies en de deskundigheid van eenieder die het debat vooruit kan helpen, de boodschap ervan beter kan verspreiden of een concrete bijdrage aan het bouwwerk kan leveren, hetzij op eenmalige basis voor een specifiek project, hetzij op een meer permanente basis.

Alterforhum, een alchemie van persoonlijke ontwikkeling, zelfontplooiing en dienstbaarheid aan de gemeenschap.

De vereniging is ontstaan uit de ontmoeting van 14 HR-professionals die elkaar in 2004 ontmoetten tijdens een Belgisch congres georganiseerd door MRH. Naarmate de bijeenkomsten vorderden, ontstond het idee om een ander soort netwerk te creëren, dat beter aansloot bij hun persoonlijke aspiraties, en dit kreeg vorm in april 2005 met de oprichting van Alterforhum.

Het netwerk bestaat nu uit 28 leden, waaronder HR-directeuren, een jurist en consultants op allerlei HR-gebieden (opleiding, aanwerving, outplacement, ontwikkeling enz.).

Leden die tot het netwerk willen toetreden, moeten gesponsord worden door twee van de stichtende leden en moeten de toegevoegde waarde van hun aanvraag voor Alterforhum aantonen (nieuwe vaardigheden, nieuwe activiteitensector, expertisegebied).

Alterforhum, een eenvoudige organisatie met een focus op tastbare en inspirerende resultaten.

De leden komen regelmatig bijeen om informatie uit te wisselen en de balans op te maken van de verschillende lopende projecten.

Alterforhum richt zich op “Sociale Ontwikkeling”.
Het beoogt concrete hulp te bieden aan groepen mensen of individuen om hun vaardigheden en/of loopbaan verder te ontwikkelen. Alterforhum heeft unaniem besloten zijn inspanningen toe te spitsen op twee specifieke doelgroepen: mensen die aan het einde van hun loopbaan zouden moeten zijn en jongeren die op zoek zijn naar hun eerste baan. De leden van de vereniging geven hen advies over loopbaanbeheer, over de aanpak van de arbeidsmarkt en stellen hun adresboek open tijdens evenementen die zij van tijd tot tijd organiseren.