burn-out

Burn-out: durf erover te praten

Nog nooit gaven zoveel mensen verstek op het werk door een burn-out. “Een ernstig probleem met serieuze gevolgen voor de gezondheid van de werknemers en de bedrijven”, stelt Jean-Philippe Mulders, manager career services & outplacement bij Galilei. Wat kunnen werkgevers doen?

Volgens een studie in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid waren er in

België in 2010 19.000 werknemers met een burn-out. “En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want dit cijfer slaat enkel op de werknemers die een arts raadpleegden.” Ook het recente OESO-rapport ‘Mental Health and Work: Belgium’ spreekt boekdelen. Geestelijke gezondheidsproblemen zijn in ons land de op een na belangrijkste oorzaak van langdurige werkonbekwaamheid.

Waardevolle krachten branden op

Waar stress het resultaat is van tijdelijke spanning en druk, is burn-out het gevolg van aanhoudende stress. “Iedereen kan het slachtoffer worden van burn-out maar presteerders die de lat hoog leggen lopen een groter risico. Ze willen steeds meer verantwoordelijkheden, werken continu in multitasking modus en laten hun zelfbeeld in grote mate afhangen van hun professioneel succes. Ze gaan zo op in hun werk dat ze hun sociaal netwerk verwaarlozen en geen tijd meer nemen om te recuperen. Dat maakt van burn-out ook zo’n pijnlijk fenomeen voor bedrijven: het zijn gemotiveerde, waardevolle krachten die uitvallen.”

Zware tol

De impact van burn-out op het werk is groot. “De meerderheid van de werknemers hervat nadien niet hetzelfde werk of verlaat de onderneming.

Naast het hogere ziekteverzuim en het verlies van competenties in het bedrijf, is er ook het financiële plaatje. Volgens het onderzoek van Mensura en Trends Tendance van november 2012 bedraagt het bedrag voor ziekteverzuim, afhankelijk van de sector, 500 à 800 euro per werknemer per dag.” En het OESO-rapport schat de jaarlijkse kost van geestelijke gezondheidsproblemen voor België op 3,4% van het BBP.

Inzetten op preventie

België moet inzetten op een proactieve aanpak, zo luidt de conclusie. Minister van Werk Monica De Coninck mikt alvast met haar vernieuwde pestwet op preventie en roept bedrijven op om een risicoanalyse uit te voeren om psychosociale problemen op de werkvloer, waaronder stress en burn-out, op te sporen en aan te pakken. “Werk maken van preventie betekent ook je tijdig ontfermen over risicowerknemers.” Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want op burn-out rust nog altijd een taboe. “De meeste mensen lopen er inderdaad niet mee te koop omdat het niet mooi staat op hun cv. En werkgevers beginnen er liever niet over omdat ze vrezen voor een negatief effect op het bedrijfsimago.”

Risico? Doe de test

Randstad Galilei pakt nu als eerste career services bedrijf in België uit met een proactieve aanpak van burn-out. Waarom? “Een burn-out wordt vaak in beweging gezet en sterk beïnvloed door de professionele omgeving. Het is dus verstandig dat een specialist in career management, met grondige kennis van het bedrijfsleven en van begeleidingstechnieken, én opgeleid in burn-outpreventie, betrokken is bij de aanpak. Concreet bieden we bedrijven een burn-outpreventietest aan met begeleiding van risicowerknemers. Het is de eerste test die de medewerker in zijn globaliteit benadert en in de begeleiding focussen we op wat de werknemer zelf kan doen om burn-out te voorkomen of aan te pakken.”